Home » Places of sales » Kostanay OTD

Kostanay OTD

Name Address
1"Kazpost" JSC69, Al-Farabi Ave., Kostanay
74, Abai Ave., Arkalyk
52, Lenina Ave., Rudny
63, Kalinina St., Zatobolsk
8, Lenina St., Borovskoe
85, Kalinina St., Taranovka
2A. K. Abdulgaliyeva Entrepreneur
56, Pobedy St., Kostanay
3D. A. Bannikov Entrepreneur,  "Medeo" shop219A, Borodina St., Kostanay
4D. A. Bannikov Entrepreneur, "Setevik" shop4A, Fabrichnaya St., Kostanay