Home » Places of sales » Akmola OTD

Akmola OTD

 

Name
Address
1Kazpost JSCNovo-Nikolsk village, Sandyktausky region
2PSS32, Ablai khan Ave., Kokshetau
3MSB "Asab Intercom LLC"32, Ablai khan Ave., Kokshetau
4MSB "Asab Intercom LLC"31, Vernadskogo St., railway station, Kokshetau
5MSB "Asab Intercom LLC"138, Abai St., Kokshetau
6MSB "Asab Intercom LLC"2a, Yubileiny micro district, Kokshetau
7PSS5, Gagarin St., Akmol village
8PSS18, Sovetskaya St., Shortandy village, Shortandy region
9PSS63\a, Kievskaya St., Yessil
10PSS61, Mira St., Zerenda village
11PSS32, Abai St., Krasny Yar village
12PSS49, Tashenov St., Arshaly village, Arshaly region
13PSS5, Aubakirov St., Korgalzhyn village, Korgalzhyn region
14PSS74, Mira St., Derzhavinsk
15PSS3, Ualikhanov St., Atbassar
16PSS116, Nurmagambetov St., Akkol
17PSS18, Seifulin St., Makinsk
18Kazpost JSCMira St., Novo-Nikolsk village, Sandyktau
19PSS126a, Abylai khan St., Balkoshino
20PSS10, Lenina St., Zhaksy
21PSS10, Mira St., Bestobe village
22PSS15, Krasnoarmeiskaya St., Zavodskoy village
23PSS26, bldg, Aksu village
24PSS84 bldg, 3 micro district, Stepnogorsk
25PSS2 bldg, 7 micro district, Stepnogorsk
26PSS48, Abylai khana St., Shchuchinsk
27PSS42, Kirova St., Shchuchinsk
28PSS54, Rabochaya St., Shchuchinsk
29PSS2, Kenessary St., Burabai village
30PSS11, NP Tsoy St., Zeleny bor village
31PSS40, Valikhanov St., Yermentau
32PSS4, Shkolnaya St., Yegindykol
33Kazpost JSCBaumana village, Yegindykol
34PSS49, Al-Farabi St., Astrakhanka
35PSSZhaltyr village, Astrakhanka